CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
652,777
91.27 %
Maghiari: 
921
0.12 %
Romi (Ţigani): 
6,023
0.84 %
Ucraineni: 
186
0.02 %
Germani: 
315
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
5,273
0.73 %
Turci: 
24,246
3.39 %
Tătari: 
23,230
3.24 %
Sârbi: 
26
0.0 %
Slovaci: 
27
0.0 %
Bulgari: 
74
0.01 %
Croaţi: 
6
0.0 %
Greci: 
590
0.08 %
Evrei: 
51
0.0 %
Cehi: 
22
0.0 %
Polonezi: 
43
0.0 %
Italieni: 
80
0.01 %
Chinezi: 
9
0.0 %
Armeni: 
422
0.05 %
Ceangăi: 
24
0.0 %
Alta etnie: 
747
0.10 %
Etnie nedeclarată: 
59
0.0 %
Total: 
715,151    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
662,469
92.63 %
Maghiară: 
748
0.10 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,410
0.47 %
Ucraineană: 
125
0.01 %
Germană: 
214
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
4,227
0.59 %
Turcă: 
21,636
3.02 %
Tătară: 
20,782
2.90 %
Sârbă: 
21
0.0 %
Slovacă: 
10
0.0 %
Bulgară: 
44
0.0 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
420
0.05 %
Evreiască (Idis): 
14
0.0 %
Cehă: 
7
0.0 %
Poloneză: 
30
0.0 %
Italiană: 
62
0.0 %
Chineză: 
8
0.0 %
Armeană: 
258
0.03 %
Alta limbă maternă: 
657
0.09 %
Limbă maternă nedeclarată: 
5
0.0 %
Total: 
715,151    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
648,986
90.74 %
Romano-catolică: 
5,532
0.77 %
Reformată: 
287
0.04 %
Penticostală: 
2,511
0.35 %
Greco-catolică: 
589
0.08 %
Baptistă: 
1,507
0.21 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,806
0.25 %
Musulmană: 
48,454
6.77 %
Unitariană: 
19
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
181
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
3,709
0.51 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
64
0.0 %
Evanghelică: 
273
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
29
0.0 %
Mozaică: 
49
0.0 %
Altă religie: 
588
0.08 %
Fără religie: 
110
0.01 %
Atei: 
224
0.03 %
Religie nedeclarată: 
233
0.03 %
Total: 
715,151    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
63,273
8.84 %
0-14 ani, femei: 
61,107
8.54 %
15-59 ani, barbaţi: 
238,612
33.36 %
15-59 ani, femei: 
240,611
33.64 %
60+ ani, barbaţi: 
48,208
6.74 %
60+ ani, femei: 
63,340
8.85 %
Total: 
715,151    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020