CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
36,220
90.21 %
Maghiari: 
186
0.46 %
Romi (Ţigani): 
339
0.84 %
Ucraineni: 
18
0.04 %
Germani: 
15
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
191
0.47 %
Turci: 
1,709
4.25 %
Tătari: 
1,415
3.52 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
3
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
10
0.02 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Armeni: 
6
0.01 %
Ceangăi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
23
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
40,150    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
36,910
91.93 %
Maghiară: 
135
0.33 %
Rromanes (Ţigănească): 
206
0.51 %
Ucraineană: 
14
0.03 %
Germană: 
9
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
133
0.33 %
Turcă: 
1,451
3.61 %
Tătară: 
1,255
3.12 %
Slovacă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
5
0.01 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Armeană: 
5
0.01 %
Alta limbă maternă: 
17
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
40,150    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
36,157
90.05 %
Romano-catolică: 
400
0.99 %
Reformată: 
58
0.14 %
Penticostală: 
121
0.30 %
Greco-catolică: 
50
0.12 %
Baptistă: 
40
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
49
0.12 %
Musulmană: 
3,138
7.81 %
Unitariană: 
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
42
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.01 %
Evanghelică: 
16
0.03 %
Mozaică: 
3
0.0 %
Altă religie: 
37
0.09 %
Fără religie: 
8
0.01 %
Atei: 
12
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
40,150    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,518
8.76 %
0-14 ani, femei: 
3,440
8.56 %
15-59 ani, barbaţi: 
14,566
36.27 %
15-59 ani, femei: 
15,170
37.78 %
60+ ani, barbaţi: 
1,492
3.71 %
60+ ani, femei: 
1,964
4.89 %
Total: 
40,150    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010