CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
8,587
90.72 %
Maghiari: 
37
0.39 %
Romi (Ţigani): 
177
1.87 %
Ucraineni: 
3
0.03 %
Germani: 
6
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
19
0.20 %
Turci: 
212
2.23 %
Tătari: 
395
4.17 %
Greci: 
2
0.02 %
Polonezi: 
11
0.11 %
Italieni: 
1
0.01 %
Armeni: 
8
0.08 %
Alta etnie: 
7
0.07 %
Total: 
9,465    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
8,736
92.29 %
Maghiară: 
30
0.31 %
Rromanes (Ţigănească): 
70
0.73 %
Ucraineană: 
3
0.03 %
Germană: 
8
0.08 %
Rusă-Lipoveană: 
17
0.17 %
Turcă: 
196
2.07 %
Tătară: 
382
4.03 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Greacă: 
1
0.01 %
Poloneză: 
8
0.08 %
Italiană: 
1
0.01 %
Armeană: 
7
0.07 %
Alta limbă maternă: 
5
0.05 %
Total: 
9,465    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,689
91.80 %
Romano-catolică: 
50
0.52 %
Reformată: 
11
0.11 %
Penticostală: 
27
0.28 %
Greco-catolică: 
2
0.02 %
Baptistă: 
4
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
33
0.34 %
Musulmană: 
607
6.41 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.04 %
Evanghelică: 
17
0.17 %
Altă religie: 
16
0.16 %
Fără religie: 
2
0.02 %
Atei: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
9,465    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
667
7.04 %
0-14 ani, femei: 
747
7.89 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,963
31.30 %
15-59 ani, femei: 
3,188
33.68 %
60+ ani, barbaţi: 
757
7.99 %
60+ ani, femei: 
1,143
12.07 %
Total: 
9,465    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020