CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
30,717
94.83 %
Maghiari: 
32
0.09 %
Romi (Ţigani): 
303
0.93 %
Ucraineni: 
21
0.06 %
Germani: 
5
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
910
2.80 %
Turci: 
247
0.76 %
Tătari: 
126
0.38 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
8
0.02 %
Evrei: 
1
0.0 %
Italieni: 
5
0.01 %
Ceangăi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
9
0.02 %
Total: 
32,390    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
31,470
97.15 %
Maghiară: 
29
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
103
0.31 %
Ucraineană: 
13
0.04 %
Germană: 
4
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
480
1.48 %
Turcă: 
183
0.56 %
Tătară: 
84
0.25 %
Greacă: 
7
0.02 %
Italiană: 
5
0.01 %
Alta limbă maternă: 
12
0.03 %
Total: 
32,390    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
30,634
94.57 %
Romano-catolică: 
436
1.34 %
Reformată: 
4
0.01 %
Penticostală: 
145
0.44 %
Greco-catolică: 
30
0.09 %
Baptistă: 
172
0.53 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
94
0.29 %
Musulmană: 
430
1.32 %
Creştină după Evanghelie: 
36
0.11 %
Creştină de rit vechi: 
359
1.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
7
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
31
0.09 %
Fără religie: 
4
0.01 %
Atei: 
6
0.01 %
Total: 
32,390    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,227
9.96 %
0-14 ani, femei: 
3,088
9.53 %
15-59 ani, barbaţi: 
11,737
36.23 %
15-59 ani, femei: 
12,129
37.44 %
60+ ani, barbaţi: 
978
3.01 %
60+ ani, femei: 
1,231
3.80 %
Total: 
32,390    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020