CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,310
80.18 %
Maghiari: 
4
0.04 %
Romi (Ţigani): 
61
0.66 %
Germani: 
5
0.05 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Turci: 
1,153
12.64 %
Tătari: 
576
6.31 %
Sârbi: 
3
0.03 %
Slovaci: 
1
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
9,116    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,386
81.02 %
Maghiară: 
5
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
18
0.19 %
Germană: 
3
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.02 %
Turcă: 
1,154
12.65 %
Tătară: 
547
6.00 %
Sârbă: 
1
0.01 %
Total: 
9,116    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,242
79.44 %
Romano-catolică: 
18
0.19 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
37
0.40 %
Greco-catolică: 
1
0.01 %
Baptistă: 
74
0.81 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.08 %
Musulmană: 
1,725
18.92 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică: 
5
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
9,116    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,007
11.04 %
0-14 ani, femei: 
908
9.96 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,875
31.53 %
15-59 ani, femei: 
2,752
30.18 %
60+ ani, barbaţi: 
662
7.26 %
60+ ani, femei: 
912
10.00 %
Total: 
9,116    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018