CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,216
99.14 %
Romi (Ţigani): 
19
0.36 %
Ruşi-lipoveni: 
10
0.19 %
Turci: 
6
0.11 %
Tătari: 
9
0.17 %
Italieni: 
1
0.01 %
Total: 
5,261    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,228
99.37 %
Maghiară: 
1
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
13
0.24 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.07 %
Turcă: 
5
0.09 %
Tătară: 
9
0.17 %
Italiană: 
1
0.01 %
Total: 
5,261    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,949
94.06 %
Romano-catolică: 
19
0.36 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
13
0.24 %
Baptistă: 
81
1.53 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
181
3.44 %
Musulmană: 
15
0.28 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Altă religie: 
1
0.01 %
Total: 
5,261    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
602
11.44 %
0-14 ani, femei: 
525
9.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,776
33.75 %
15-59 ani, femei: 
1,590
30.22 %
60+ ani, barbaţi: 
323
6.13 %
60+ ani, femei: 
445
8.45 %
Total: 
5,261    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019