CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,065
91.83 %
Maghiari: 
6
0.06 %
Romi (Ţigani): 
13
0.13 %
Germani: 
8
0.08 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Turci: 
594
6.01 %
Tătari: 
177
1.79 %
Armeni: 
1
0.01 %
Ceangăi: 
3
0.03 %
Alta etnie: 
2
0.02 %
Total: 
9,871    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,175
92.94 %
Maghiară: 
7
0.07 %
Rromanes (Ţigănească): 
8
0.08 %
Germană: 
7
0.07 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.02 %
Turcă: 
520
5.26 %
Tătară: 
151
1.52 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
9,871    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,703
88.16 %
Romano-catolică: 
49
0.49 %
Reformată: 
3
0.03 %
Penticostală: 
301
3.04 %
Greco-catolică: 
1
0.01 %
Baptistă: 
6
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.07 %
Musulmană: 
781
7.91 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.07 %
Evanghelică: 
3
0.03 %
Altă religie: 
8
0.08 %
Religie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
9,871    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,035
10.48 %
0-14 ani, femei: 
1,020
10.33 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,353
33.96 %
15-59 ani, femei: 
3,261
33.03 %
60+ ani, barbaţi: 
528
5.34 %
60+ ani, femei: 
674
6.82 %
Total: 
9,871    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019