CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,545
99.03 %
Maghiari: 
1
0.01 %
Romi (Ţigani): 
7
0.12 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Turci: 
42
0.75 %
Tătari: 
1
0.01 %
Bulgari: 
2
0.03 %
Total: 
5,599    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,549
99.10 %
Rromanes (Ţigănească): 
6
0.10 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Turcă: 
42
0.75 %
Tătară: 
1
0.01 %
Total: 
5,599    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,563
99.35 %
Romano-catolică: 
1
0.01 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
2
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.03 %
Musulmană: 
29
0.51 %
Atei: 
1
0.01 %
Total: 
5,599    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
574
10.25 %
0-14 ani, femei: 
504
9.00 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,687
30.13 %
15-59 ani, femei: 
1,559
27.84 %
60+ ani, barbaţi: 
559
9.98 %
60+ ani, femei: 
716
12.78 %
Total: 
5,599    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020