CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,195
81.53 %
Maghiari: 
6
0.06 %
Romi (Ţigani): 
188
2.13 %
Ucraineni: 
1
0.01 %
Germani: 
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Turci: 
103
1.16 %
Tătari: 
1,323
14.99 %
Slovaci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Greci: 
1
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
8,824    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,295
82.67 %
Maghiară: 
5
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
162
1.83 %
Ucraineană: 
1
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Turcă: 
94
1.06 %
Tătară: 
1,263
14.31 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Greacă: 
1
0.01 %
Cehă: 
1
0.01 %
Total: 
8,824    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,236
82.00 %
Romano-catolică: 
30
0.33 %
Reformată: 
2
0.02 %
Penticostală: 
33
0.37 %
Greco-catolică: 
6
0.06 %
Baptistă: 
4
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
70
0.79 %
Musulmană: 
1,423
16.12 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.02 %
Evanghelică: 
5
0.05 %
Altă religie: 
5
0.05 %
Fără religie: 
3
0.03 %
Atei: 
3
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
8,824    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
895
10.14 %
0-14 ani, femei: 
840
9.51 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,904
32.91 %
15-59 ani, femei: 
2,859
32.40 %
60+ ani, barbaţi: 
581
6.58 %
60+ ani, femei: 
745
8.44 %
Total: 
8,824    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018