CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
604,753
97.61 %
Maghiari: 
259
0.04 %
Romi (Ţigani): 
13,151
2.12 %
Ucraineni: 
84
0.01 %
Germani: 
140
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
304
0.04 %
Turci: 
82
0.01 %
Tătari: 
8
0.0 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
18
0.0 %
Greci: 
252
0.04 %
Evrei: 
133
0.02 %
Cehi: 
5
0.0 %
Polonezi: 
8
0.0 %
Italieni: 
64
0.01 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
45
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
216
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
20
0.0 %
Total: 
619,556    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
612,944
98.93 %
Maghiară: 
209
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,805
0.93 %
Ucraineană: 
43
0.0 %
Germană: 
75
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
171
0.02 %
Turcă: 
58
0.0 %
Tătară: 
5
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
10
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
99
0.01 %
Evreiască (Idis): 
16
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
27
0.0 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
8
0.0 %
Alta limbă maternă: 
60
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
14
0.0 %
Total: 
619,556    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
608,392
98.19 %
Romano-catolică: 
1,999
0.32 %
Reformată: 
118
0.01 %
Penticostală: 
3,287
0.53 %
Greco-catolică: 
208
0.03 %
Baptistă: 
406
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,736
0.44 %
Musulmană: 
132
0.02 %
Unitariană: 
4
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
388
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
679
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
31
0.0 %
Evanghelică: 
140
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
14
0.0 %
Mozaică: 
147
0.02 %
Altă religie: 
576
0.09 %
Fără religie: 
54
0.0 %
Atei: 
161
0.02 %
Religie nedeclarată: 
84
0.01 %
Total: 
619,556    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
58,261
9.40 %
0-14 ani, femei: 
55,911
9.02 %
15-59 ani, barbaţi: 
202,308
32.65 %
15-59 ani, femei: 
197,864
31.93 %
60+ ani, barbaţi: 
46,109
7.44 %
60+ ani, femei: 
59,103
9.53 %
Total: 
619,556    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018