CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,144
50.07 %
Maghiari: 
2
0.02 %
Romi (Ţigani): 
4,129
49.89 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Total: 
8,276    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,892
71.19 %
Maghiară: 
2
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,382
28.78 %
Total: 
8,276    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,681
92.81 %
Romano-catolică: 
1
0.01 %
Penticostală: 
586
7.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.08 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Total: 
8,276    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,401
16.92 %
0-14 ani, femei: 
1,322
15.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,311
27.92 %
15-59 ani, femei: 
2,231
26.95 %
60+ ani, barbaţi: 
496
5.99 %
60+ ani, femei: 
515
6.22 %
Total: 
8,276    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019