CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
8,466
84.34 %
Maghiari: 
5
0.04 %
Romi (Ţigani): 
168
1.67 %
Ucraineni: 
10
0.09 %
Germani: 
5
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
48
0.47 %
Turci: 
1,289
12.84 %
Tătari: 
6
0.05 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.03 %
Greci: 
26
0.25 %
Polonezi: 
6
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.02 %
Total: 
10,037    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
8,580
85.48 %
Maghiară: 
1
0.0 %
Rromanes (Ţigănească): 
134
1.33 %
Ucraineană: 
5
0.04 %
Germană: 
3
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
38
0.37 %
Turcă: 
1,255
12.50 %
Tătară: 
4
0.03 %
Bulgară: 
2
0.01 %
Greacă: 
13
0.12 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
10,037    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,510
84.78 %
Romano-catolică: 
13
0.12 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
2
0.01 %
Greco-catolică: 
5
0.04 %
Baptistă: 
33
0.32 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
21
0.20 %
Musulmană: 
1,426
14.20 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
19
0.18 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
1
0.0 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
3
0.02 %
Total: 
10,037    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,167
11.62 %
0-14 ani, femei: 
1,020
10.16 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,231
32.19 %
15-59 ani, femei: 
3,233
32.21 %
60+ ani, barbaţi: 
619
6.16 %
60+ ani, femei: 
767
7.64 %
Total: 
10,037    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018