CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,993
99.38 %
Maghiari: 
10
0.19 %
Romi (Ţigani): 
7
0.13 %
Germani: 
6
0.11 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.09 %
Bulgari: 
2
0.03 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
5,024    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,008
99.68 %
Maghiară: 
9
0.17 %
Germană: 
2
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.07 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
5,024    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,004
99.60 %
Romano-catolică: 
7
0.13 %
Reformată: 
2
0.03 %
Penticostală: 
5
0.09 %
Greco-catolică: 
1
0.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.03 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.03 %
Total: 
5,024    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
482
9.59 %
0-14 ani, femei: 
452
8.99 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,639
32.62 %
15-59 ani, femei: 
1,513
30.11 %
60+ ani, barbaţi: 
440
8.75 %
60+ ani, femei: 
498
9.91 %
Total: 
5,024    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018