CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,351
92.92 %
Maghiari: 
5
0.13 %
Romi (Ţigani): 
68
1.88 %
Ucraineni: 
25
0.69 %
Germani: 
2
0.05 %
Ruşi-lipoveni: 
144
3.99 %
Turci: 
9
0.24 %
Tătari: 
1
0.02 %
Evrei: 
1
0.02 %
Total: 
3,606    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,523
97.69 %
Maghiară: 
2
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
33
0.91 %
Ucraineană: 
16
0.44 %
Germană: 
2
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
21
0.58 %
Turcă: 
7
0.19 %
Tătară: 
1
0.02 %
Sârbă: 
1
0.02 %
Total: 
3,606    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,444
95.50 %
Romano-catolică: 
24
0.66 %
Penticostală: 
2
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.05 %
Musulmană: 
10
0.27 %
Creştină de rit vechi: 
103
2.85 %
Altă religie: 
16
0.44 %
Fără religie: 
3
0.08 %
Atei: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,606    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
250
6.93 %
0-14 ani, femei: 
269
7.45 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,752
48.58 %
15-59 ani, femei: 
761
21.10 %
60+ ani, barbaţi: 
248
6.87 %
60+ ani, femei: 
326
9.04 %
Total: 
3,606    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019