CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,027
54.00 %
Maghiari: 
1
0.01 %
Romi (Ţigani): 
6
0.08 %
Ucraineni: 
2
0.02 %
Germani: 
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
3,417
45.82 %
Turci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
2
0.02 %
Total: 
7,457    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,050
54.31 %
Maghiară: 
1
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
6
0.08 %
Ucraineană: 
2
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
3,394
45.51 %
Turcă: 
1
0.01 %
Bulgară: 
3
0.04 %
Total: 
7,457    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,991
53.52 %
Romano-catolică: 
4
0.05 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
1
0.01 %
Baptistă: 
5
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
53
0.71 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
3,399
45.58 %
Religie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
7,457    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
634
8.50 %
0-14 ani, femei: 
614
8.23 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,381
31.92 %
15-59 ani, femei: 
2,294
30.76 %
60+ ani, barbaţi: 
701
9.40 %
60+ ani, femei: 
833
11.17 %
Total: 
7,457    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018