CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,277
99.25 %
Maghiari: 
6
0.26 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.04 %
Turci: 
8
0.34 %
Bulgari: 
2
0.08 %
Total: 
2,294    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,281
99.43 %
Maghiară: 
3
0.13 %
Rromanes (Ţigănească): 
1
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.04 %
Turcă: 
8
0.34 %
Total: 
2,294    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,274
99.12 %
Romano-catolică: 
3
0.13 %
Reformată: 
1
0.04 %
Penticostală: 
4
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.13 %
Musulmană: 
8
0.34 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.04 %
Total: 
2,294    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
211
9.19 %
0-14 ani, femei: 
205
8.93 %
15-59 ani, barbaţi: 
814
35.48 %
15-59 ani, femei: 
707
30.81 %
60+ ani, barbaţi: 
162
7.06 %
60+ ani, femei: 
195
8.50 %
Total: 
2,294    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018