CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
380,364
98.12 %
Maghiari: 
135
0.03 %
Romi (Ţigani): 
6,813
1.75 %
Ucraineni: 
15
0.0 %
Germani: 
41
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
16
0.0 %
Turci: 
36
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
8
0.0 %
Evrei: 
29
0.0 %
Polonezi: 
7
0.0 %
Italieni: 
20
0.0 %
Chinezi: 
2
0.0 %
Armeni: 
22
0.0 %
Ceangăi: 
5
0.0 %
Alta etnie: 
110
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
387,632    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
383,092
98.82 %
Maghiară: 
107
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
4,273
1.10 %
Ucraineană: 
8
0.0 %
Germană: 
29
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
11
0.0 %
Turcă: 
32
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
6
0.0 %
Poloneză: 
5
0.0 %
Italiană: 
19
0.0 %
Chineză: 
2
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
35
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
387,632    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
377,032
97.26 %
Romano-catolică: 
5,145
1.32 %
Reformată: 
66
0.01 %
Penticostală: 
2,242
0.57 %
Greco-catolică: 
43
0.01 %
Baptistă: 
170
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
829
0.21 %
Musulmană: 
64
0.01 %
Unitariană: 
13
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
593
0.15 %
Creştină de rit vechi: 
827
0.21 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.0 %
Evanghelică: 
197
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
23
0.0 %
Mozaică: 
30
0.0 %
Altă religie: 
274
0.07 %
Fără religie: 
25
0.0 %
Atei: 
33
0.0 %
Religie nedeclarată: 
20
0.0 %
Total: 
387,632    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
37,292
9.62 %
0-14 ani, femei: 
35,404
9.13 %
15-59 ani, barbaţi: 
116,465
30.04 %
15-59 ani, femei: 
116,597
30.07 %
60+ ani, barbaţi: 
35,866
9.25 %
60+ ani, femei: 
46,008
11.86 %
Total: 
387,632    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020