CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,274,433
96.89 %
Maghiari: 
1,545
0.04 %
Romi (Ţigani): 
98,538
2.91 %
Ucraineni: 
126
0.0 %
Germani: 
599
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
814
0.02 %
Turci: 
811
0.02 %
Tătari: 
35
0.0 %
Sârbi: 
84
0.0 %
Slovaci: 
17
0.0 %
Bulgari: 
734
0.02 %
Croaţi: 
7
0.0 %
Greci: 
319
0.0 %
Evrei: 
116
0.0 %
Cehi: 
17
0.0 %
Polonezi: 
44
0.0 %
Italieni: 
196
0.0 %
Chinezi: 
25
0.0 %
Armeni: 
83
0.0 %
Ceangăi: 
19
0.0 %
Alta etnie: 
735
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
109
0.0 %
Total: 
3,379,406    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,335,057
98.68 %
Maghiară: 
1,302
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
40,135
1.18 %
Ucraineană: 
84
0.0 %
Germană: 
420
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
705
0.02 %
Turcă: 
517
0.01 %
Tătară: 
16
0.0 %
Sârbă: 
48
0.0 %
Slovacă: 
11
0.0 %
Bulgară: 
170
0.0 %
Croată: 
2
0.0 %
Greacă: 
139
0.0 %
Evreiască (Idis): 
14
0.0 %
Cehă: 
7
0.0 %
Poloneză: 
18
0.0 %
Italiană: 
155
0.0 %
Chineză: 
25
0.0 %
Armeană: 
46
0.0 %
Alta limbă maternă: 
469
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
66
0.0 %
Total: 
3,379,406    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,303,991
97.76 %
Romano-catolică: 
5,378
0.15 %
Reformată: 
932
0.02 %
Penticostală: 
15,164
0.44 %
Greco-catolică: 
1,173
0.03 %
Baptistă: 
3,450
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
22,597
0.66 %
Musulmană: 
1,012
0.02 %
Unitariană: 
90
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
11,302
0.33 %
Creştină de rit vechi: 
857
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
201
0.0 %
Evanghelică: 
8,496
0.25 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
130
0.0 %
Mozaică: 
118
0.0 %
Altă religie: 
2,190
0.06 %
Fără religie: 
751
0.02 %
Atei: 
730
0.02 %
Religie nedeclarată: 
844
0.02 %
Total: 
3,379,406    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
298,650
8.83 %
0-14 ani, femei: 
284,815
8.42 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,044,705
30.91 %
15-59 ani, femei: 
1,024,212
30.30 %
60+ ani, barbaţi: 
307,613
9.10 %
60+ ani, femei: 
419,411
12.41 %
Total: 
3,379,406    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020