CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,569
85.56 %
Maghiari: 
1
0.01 %
Romi (Ţigani): 
253
4.73 %
Ruşi-lipoveni: 
517
9.68 %
Total: 
5,340    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,841
90.65 %
Rusă-Lipoveană: 
499
9.34 %
Total: 
5,340    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,818
90.22 %
Penticostală: 
1
0.01 %
Baptistă: 
12
0.22 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
508
9.51 %
Total: 
5,340    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
632
11.83 %
0-14 ani, femei: 
627
11.74 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,622
30.37 %
15-59 ani, femei: 
1,500
28.08 %
60+ ani, barbaţi: 
405
7.58 %
60+ ani, femei: 
554
10.37 %
Total: 
5,340    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019