CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
225,570
97.00 %
Maghiari: 
237
0.10 %
Romi (Ţigani): 
5,873
2.52 %
Ucraineni: 
15
0.0 %
Germani: 
148
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
56
0.02 %
Turci: 
100
0.04 %
Tătari: 
4
0.0 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Bulgari: 
12
0.0 %
Greci: 
108
0.04 %
Evrei: 
65
0.02 %
Cehi: 
8
0.0 %
Polonezi: 
12
0.0 %
Italieni: 
58
0.02 %
Chinezi: 
8
0.0 %
Armeni: 
17
0.0 %
Ceangăi: 
6
0.0 %
Alta etnie: 
185
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
37
0.01 %
Total: 
232,527    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
228,820
98.40 %
Maghiară: 
196
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,032
1.30 %
Ucraineană: 
12
0.0 %
Germană: 
99
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
46
0.01 %
Turcă: 
91
0.03 %
Tătară: 
4
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
9
0.0 %
Greacă: 
45
0.01 %
Evreiască (Idis): 
7
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
33
0.01 %
Chineză: 
8
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
100
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
232,527    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
225,835
97.12 %
Romano-catolică: 
1,038
0.44 %
Reformată: 
85
0.03 %
Penticostală: 
865
0.37 %
Greco-catolică: 
357
0.15 %
Baptistă: 
400
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,111
0.47 %
Musulmană: 
192
0.08 %
Unitariană: 
5
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
1,087
0.46 %
Creştină de rit vechi: 
77
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
50
0.02 %
Evanghelică: 
602
0.25 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
34
0.01 %
Mozaică: 
70
0.03 %
Altă religie: 
126
0.05 %
Fără religie: 
145
0.06 %
Atei: 
238
0.10 %
Religie nedeclarată: 
210
0.09 %
Total: 
232,527    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
16,868
7.25 %
0-14 ani, femei: 
16,406
7.05 %
15-59 ani, barbaţi: 
76,342
32.83 %
15-59 ani, femei: 
81,723
35.14 %
60+ ani, barbaţi: 
17,017
7.31 %
60+ ani, femei: 
24,171
10.39 %
Total: 
232,527    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020