CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,128
98.36 %
Maghiari: 
40
0.76 %
Romi (Ţigani): 
21
0.40 %
Germani: 
19
0.36 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.03 %
Armeni: 
1
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
5,213    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,153
98.84 %
Maghiară: 
37
0.70 %
Rromanes (Ţigănească): 
4
0.07 %
Germană: 
17
0.32 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.03 %
Total: 
5,213    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,011
96.12 %
Romano-catolică: 
104
1.99 %
Reformată: 
10
0.19 %
Penticostală: 
14
0.26 %
Greco-catolică: 
11
0.21 %
Baptistă: 
13
0.24 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.11 %
Unitariană: 
3
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
21
0.40 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
13
0.24 %
Fără religie: 
2
0.03 %
Atei: 
1
0.01 %
Total: 
5,213    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
455
8.72 %
0-14 ani, femei: 
462
8.86 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,703
32.66 %
15-59 ani, femei: 
1,759
33.74 %
60+ ani, barbaţi: 
332
6.36 %
60+ ani, femei: 
502
9.62 %
Total: 
5,213    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020