CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,922
95.04 %
Maghiari: 
10
0.08 %
Romi (Ţigani): 
550
4.78 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
2
0.01 %
Greci: 
1
0.0 %
Italieni: 
1
0.0 %
Armeni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
11,491    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
11,476
99.86 %
Maghiară: 
7
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
2
0.01 %
Italiană: 
1
0.0 %
Armeană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Total: 
11,491    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,112
96.70 %
Romano-catolică: 
22
0.19 %
Reformată: 
3
0.02 %
Penticostală: 
71
0.61 %
Greco-catolică: 
7
0.06 %
Baptistă: 
7
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
29
0.25 %
Musulmană: 
2
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
200
1.74 %
Evanghelică: 
22
0.19 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.05 %
Altă religie: 
2
0.01 %
Fără religie: 
6
0.05 %
Atei: 
2
0.01 %
Total: 
11,491    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,026
8.92 %
0-14 ani, femei: 
1,001
8.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,939
34.27 %
15-59 ani, femei: 
3,661
31.85 %
60+ ani, barbaţi: 
748
6.50 %
60+ ani, femei: 
1,116
9.71 %
Total: 
11,491    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020