CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
13,366
99.91 %
Maghiari: 
6
0.04 %
Romi (Ţigani): 
1
0.0 %
Germani: 
3
0.02 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Italieni: 
1
0.0 %
Total: 
13,378    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
13,365
99.90 %
Maghiară: 
8
0.05 %
Germană: 
3
0.02 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Total: 
13,378    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
13,330
99.64 %
Romano-catolică: 
20
0.14 %
Reformată: 
2
0.01 %
Penticostală: 
2
0.01 %
Greco-catolică: 
5
0.03 %
Baptistă: 
4
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.05 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
5
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
13,378    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,081
8.08 %
0-14 ani, femei: 
1,075
8.03 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,430
33.11 %
15-59 ani, femei: 
4,219
31.53 %
60+ ani, barbaţi: 
1,093
8.17 %
60+ ani, femei: 
1,480
11.06 %
Total: 
13,378    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019