CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,079
99.73 %
Maghiari: 
4
0.06 %
Romi (Ţigani): 
3
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.11 %
Turci: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
6,095    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,081
99.77 %
Maghiară: 
3
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.11 %
Turcă: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.03 %
Total: 
6,095    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,010
98.60 %
Romano-catolică: 
5
0.08 %
Reformată: 
3
0.04 %
Penticostală: 
16
0.26 %
Baptistă: 
7
0.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
43
0.70 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
2
0.03 %
Atei: 
2
0.03 %
Religie nedeclarată: 
6
0.09 %
Total: 
6,095    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
495
8.12 %
0-14 ani, femei: 
477
7.82 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,865
30.59 %
15-59 ani, femei: 
1,714
28.12 %
60+ ani, barbaţi: 
608
9.97 %
60+ ani, femei: 
936
15.35 %
Total: 
6,095    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018