CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,821
99.78 %
Maghiari: 
1
0.03 %
Romi (Ţigani): 
3
0.10 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.03 %
Sârbi: 
1
0.03 %
Total: 
2,827    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,826
99.96 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
2,827    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,790
98.69 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
34
1.20 %
Unitariană: 
3
0.10 %
Total: 
2,827    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
252
8.91 %
0-14 ani, femei: 
190
6.72 %
15-59 ani, barbaţi: 
689
24.37 %
15-59 ani, femei: 
568
20.09 %
60+ ani, barbaţi: 
478
16.90 %
60+ ani, femei: 
650
22.99 %
Total: 
2,827    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018