CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
32,352
99.51 %
Maghiari: 
48
0.14 %
Romi (Ţigani): 
53
0.16 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
6
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.0 %
Turci: 
7
0.02 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Italieni: 
7
0.02 %
Armeni: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
22
0.06 %
Total: 
32,510    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
32,376
99.58 %
Maghiară: 
45
0.13 %
Rromanes (Ţigănească): 
40
0.12 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
5
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.0 %
Turcă: 
7
0.02 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Italiană: 
7
0.02 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
21
0.06 %
Total: 
32,510    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
32,093
98.71 %
Romano-catolică: 
40
0.12 %
Reformată: 
37
0.11 %
Penticostală: 
14
0.04 %
Greco-catolică: 
4
0.01 %
Baptistă: 
7
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
22
0.06 %
Musulmană: 
11
0.03 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
105
0.32 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
132
0.40 %
Altă religie: 
7
0.02 %
Fără religie: 
11
0.03 %
Atei: 
11
0.03 %
Religie nedeclarată: 
9
0.02 %
Total: 
32,510    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,781
8.55 %
0-14 ani, femei: 
2,694
8.28 %
15-59 ani, barbaţi: 
11,329
34.84 %
15-59 ani, femei: 
12,142
37.34 %
60+ ani, barbaţi: 
1,478
4.54 %
60+ ani, femei: 
2,086
6.41 %
Total: 
32,510    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018