CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
35,408
98.90 %
Maghiari: 
20
0.05 %
Romi (Ţigani): 
349
0.97 %
Ucraineni: 
4
0.01 %
Germani: 
2
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
3
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
3
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
6
0.01 %
Total: 
35,801    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
35,730
99.80 %
Maghiară: 
18
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
41
0.11 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
1
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
6
0.01 %
Total: 
35,801    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
35,197
98.31 %
Romano-catolică: 
52
0.14 %
Reformată: 
12
0.03 %
Penticostală: 
218
0.60 %
Greco-catolică: 
17
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
53
0.14 %
Musulmană: 
13
0.03 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
64
0.17 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
96
0.26 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
36
0.10 %
Fără religie: 
17
0.04 %
Atei: 
14
0.03 %
Religie nedeclarată: 
8
0.02 %
Total: 
35,801    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,862
10.78 %
0-14 ani, femei: 
3,851
10.75 %
15-59 ani, barbaţi: 
13,831
38.63 %
15-59 ani, femei: 
12,628
35.27 %
60+ ani, barbaţi: 
677
1.89 %
60+ ani, femei: 
952
2.65 %
Total: 
35,801    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018