CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
86,873
96.60 %
Maghiari: 
88
0.09 %
Romi (Ţigani): 
2,555
2.84 %
Ucraineni: 
10
0.01 %
Germani: 
49
0.05 %
Ruşi-lipoveni: 
10
0.01 %
Turci: 
17
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
17
0.01 %
Bulgari: 
226
0.25 %
Greci: 
33
0.03 %
Evrei: 
3
0.0 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
8
0.0 %
Italieni: 
16
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
20
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
89,930    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
89,041
99.01 %
Maghiară: 
77
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
590
0.65 %
Ucraineană: 
7
0.0 %
Germană: 
32
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
9
0.01 %
Turcă: 
15
0.01 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Bulgară: 
111
0.12 %
Greacă: 
8
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
10
0.01 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
17
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
89,930    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
86,681
96.38 %
Romano-catolică: 
529
0.58 %
Reformată: 
37
0.04 %
Penticostală: 
491
0.54 %
Greco-catolică: 
50
0.05 %
Baptistă: 
61
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
460
0.51 %
Musulmană: 
32
0.03 %
Unitariană: 
5
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
450
0.50 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.0 %
Evanghelică: 
974
1.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
13
0.01 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
79
0.08 %
Fără religie: 
9
0.01 %
Atei: 
33
0.03 %
Religie nedeclarată: 
15
0.01 %
Total: 
89,930    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
7,890
8.77 %
0-14 ani, femei: 
7,471
8.30 %
15-59 ani, barbaţi: 
31,594
35.13 %
15-59 ani, femei: 
34,030
37.84 %
60+ ani, barbaţi: 
3,726
4.14 %
60+ ani, femei: 
5,219
5.80 %
Total: 
89,930    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020