CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
20,578
98.26 %
Maghiari: 
14
0.06 %
Romi (Ţigani): 
329
1.57 %
Germani: 
6
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
4
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
20,941    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
20,913
99.86 %
Maghiară: 
12
0.05 %
Germană: 
7
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
4
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
20,941    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
20,425
97.53 %
Romano-catolică: 
43
0.20 %
Reformată: 
8
0.03 %
Penticostală: 
110
0.52 %
Greco-catolică: 
4
0.01 %
Baptistă: 
6
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
183
0.87 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
100
0.47 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.01 %
Evanghelică: 
29
0.13 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
16
0.07 %
Fără religie: 
6
0.02 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
3
0.01 %
Total: 
20,941    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,970
9.40 %
0-14 ani, femei: 
1,795
8.57 %
15-59 ani, barbaţi: 
7,042
33.62 %
15-59 ani, femei: 
7,210
34.43 %
60+ ani, barbaţi: 
1,188
5.67 %
60+ ani, femei: 
1,736
8.28 %
Total: 
20,941    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018