CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Est    
Județ: Bacău      
Localitate: ONEŞTI / ONEST
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
50,519
98.25 %
Maghiari:
206
0.40 %
Romi (Ţigani):
545
1.05 %
Ucraineni:
10
0.01 %
Germani:
24
0.04 %
Ruşi-lipoveni:
9
0.01 %
Sârbi:
1
0.0 %
Bulgari:
2
0.0 %
Greci:
50
0.09 %
Evrei:
6
0.01 %
Cehi:
1
0.0 %
Italieni:
6
0.01 %
Armeni:
2
0.0 %
Ceangăi:
14
0.02 %
Alta etnie:
21
0.04 %
Total:
51,416  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
50,954
99.10 %
Maghiară:
159
0.30 %
Rromanes (Ţigănească):
205
0.39 %
Ucraineană:
5
0.0 %
Germană:
12
0.02 %
Rusă-Lipoveană:
13
0.02 %
Turcă:
1
0.0 %
Bulgară:
2
0.0 %
Greacă:
39
0.07 %
Cehă:
1
0.0 %
Italiană:
6
0.01 %
Alta limbă maternă:
17
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată:
2
0.0 %
Total:
51,416  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
45,291
88.08 %
Romano-catolică:
5,354
10.41 %
Reformată:
37
0.07 %
Penticostală:
239
0.46 %
Greco-catolică:
26
0.05 %
Baptistă:
26
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
199
0.38 %
Musulmană:
6
0.01 %
Unitariană:
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie:
37
0.07 %
Creştină de rit vechi:
44
0.08 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
6
0.01 %
Evanghelică:
44
0.08 %
Mozaică:
5
0.0 %
Altă religie:
53
0.10 %
Fără religie:
19
0.03 %
Atei:
18
0.03 %
Religie nedeclarată:
9
0.01 %
Total:
51,416  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
4,678
9.09 %
0-14 ani, femei:
4,515
8.78 %
15-59 ani, barbaţi:
16,818
32.70 %
15-59 ani, femei:
18,601
36.17 %
60+ ani, barbaţi:
3,051
5.93 %
60+ ani, femei:
3,753
7.29 %
Total:
51,416  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018