CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Vest    
Județ: Cluj      
Localitate: TURDA / TORDA / THORENBURG
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
47,442
84.88 %
Maghiari:
5,618
10.05 %
Romi (Ţigani):
2,703
4.83 %
Ucraineni:
4
0.0 %
Germani:
83
0.14 %
Ruşi-lipoveni:
1
0.0 %
Turci:
2
0.0 %
Sârbi:
2
0.0 %
Slovaci:
2
0.0 %
Greci:
2
0.0 %
Evrei:
10
0.01 %
Polonezi:
2
0.0 %
Italieni:
11
0.01 %
Chinezi:
1
0.0 %
Armeni:
1
0.0 %
Alta etnie:
3
0.0 %
Total:
55,887  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
49,540
88.64 %
Maghiară:
5,339
9.55 %
Rromanes (Ţigănească):
935
1.67 %
Ucraineană:
1
0.0 %
Germană:
52
0.09 %
Rusă-Lipoveană:
1
0.0 %
Turcă:
1
0.0 %
Slovacă:
1
0.0 %
Greacă:
2
0.0 %
Italiană:
12
0.02 %
Chineză:
1
0.0 %
Alta limbă maternă:
2
0.0 %
Total:
55,887  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
44,793
80.14 %
Romano-catolică:
1,051
1.88 %
Reformată:
3,708
6.63 %
Penticostală:
1,597
2.85 %
Greco-catolică:
1,954
3.49 %
Baptistă:
280
0.50 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
217
0.38 %
Musulmană:
2
0.0 %
Unitariană:
1,076
1.92 %
Creştină după Evanghelie:
17
0.03 %
Creştină de rit vechi:
22
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
7
0.01 %
Evanghelică:
4
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană:
6
0.01 %
Mozaică:
12
0.02 %
Altă religie:
954
1.70 %
Fără religie:
105
0.18 %
Atei:
38
0.06 %
Religie nedeclarată:
44
0.07 %
Total:
55,887  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
4,684
8.38 %
0-14 ani, femei:
4,469
7.99 %
15-59 ani, barbaţi:
17,950
32.11 %
15-59 ani, femei:
18,836
33.70 %
60+ ani, barbaţi:
4,137
7.40 %
60+ ani, femei:
5,811
10.39 %
Total:
55,887  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020