CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Centru    
Județ:      
Localitate:
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
1,649,316
65.37 %
Maghiari:
755,455
29.94 %
Romi (Ţigani):
99,977
3.96 %
Ucraineni:
320
0.01 %
Germani:
14,666
0.58 %
Ruşi-lipoveni:
305
0.01 %
Turci:
201
0.0 %
Tătari:
26
0.0 %
Sârbi:
81
0.0 %
Slovaci:
45
0.0 %
Bulgari:
72
0.0 %
Croaţi:
17
0.0 %
Greci:
140
0.0 %
Evrei:
401
0.01 %
Cehi:
37
0.0 %
Polonezi:
116
0.0 %
Italieni:
372
0.01 %
Chinezi:
21
0.0 %
Armeni:
43
0.0 %
Ceangăi:
301
0.01 %
Alta etnie:
715
0.02 %
Etnie nedeclarată:
394
0.01 %
Total:
2,523,021  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
1,711,815
67.84 %
Maghiară:
760,863
30.15 %
Rromanes (Ţigănească):
35,163
1.39 %
Ucraineană:
228
0.0 %
Germană:
12,945
0.51 %
Rusă-Lipoveană:
301
0.01 %
Turcă:
180
0.0 %
Tătară:
22
0.0 %
Sârbă:
51
0.0 %
Slovacă:
23
0.0 %
Bulgară:
47
0.0 %
Croată:
13
0.0 %
Greacă:
83
0.0 %
Evreiască (Idis):
69
0.0 %
Cehă:
15
0.0 %
Poloneză:
58
0.0 %
Italiană:
262
0.01 %
Chineză:
19
0.0 %
Armeană:
15
0.0 %
Alta limbă maternă:
567
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată:
282
0.01 %
Total:
2,523,021  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
1,612,547
63.91 %
Romano-catolică:
382,965
15.17 %
Reformată:
309,994
12.28 %
Penticostală:
30,705
1.21 %
Greco-catolică:
41,223
1.63 %
Baptistă:
11,721
0.46 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
13,850
0.54 %
Musulmană:
456
0.01 %
Unitariană:
56,368
2.23 %
Creştină după Evanghelie:
7,382
0.29 %
Creştină de rit vechi:
676
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
18,707
0.74 %
Evanghelică:
2,774
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană:
6,686
0.26 %
Mozaică:
400
0.01 %
Altă religie:
19,086
0.75 %
Fără religie:
4,067
0.16 %
Atei:
910
0.03 %
Religie nedeclarată:
2,504
0.09 %
Total:
2,523,021  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
228,935
9.07 %
0-14 ani, femei:
217,510
8.62 %
15-59 ani, barbaţi:
812,816
32.21 %
15-59 ani, femei:
806,546
31.96 %
60+ ani, barbaţi:
195,944
7.76 %
60+ ani, femei:
261,270
10.35 %
Total:
2,523,021  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018