CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Centru    
Județ: Alba      
Localitate: AIUD / NAGYENYED / GROSSENYED
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
22,596
78.09 %
Maghiari:
4,787
16.54 %
Romi (Ţigani):
1,464
5.05 %
Ucraineni:
5
0.01 %
Germani:
44
0.15 %
Ruşi-lipoveni:
7
0.02 %
Turci:
2
0.0 %
Sârbi:
1
0.0 %
Bulgari:
4
0.01 %
Croaţi:
1
0.0 %
Greci:
2
0.0 %
Evrei:
1
0.0 %
Cehi:
2
0.0 %
Polonezi:
2
0.0 %
Italieni:
3
0.01 %
Ceangăi:
1
0.0 %
Alta etnie:
12
0.04 %
Total:
28,934  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
23,479
81.14 %
Maghiară:
4,698
16.23 %
Rromanes (Ţigănească):
690
2.38 %
Ucraineană:
4
0.01 %
Germană:
31
0.10 %
Rusă-Lipoveană:
5
0.01 %
Turcă:
1
0.0 %
Sârbă:
1
0.0 %
Bulgară:
4
0.01 %
Croată:
1
0.0 %
Greacă:
1
0.0 %
Evreiască (Idis):
1
0.0 %
Cehă:
1
0.0 %
Poloneză:
1
0.0 %
Italiană:
3
0.01 %
Alta limbă maternă:
13
0.04 %
Total:
28,934  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
22,085
76.32 %
Romano-catolică:
615
2.12 %
Reformată:
3,780
13.06 %
Penticostală:
297
1.02 %
Greco-catolică:
1,197
4.13 %
Baptistă:
206
0.71 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
152
0.52 %
Musulmană:
10
0.03 %
Unitariană:
322
1.11 %
Creştină după Evanghelie:
7
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
31
0.10 %
Evanghelică:
4
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană:
9
0.03 %
Mozaică:
1
0.0 %
Altă religie:
148
0.51 %
Fără religie:
19
0.06 %
Atei:
34
0.11 %
Religie nedeclarată:
17
0.05 %
Total:
28,934  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
2,107
7.28 %
0-14 ani, femei:
2,047
7.07 %
15-59 ani, barbaţi:
11,357
39.25 %
15-59 ani, femei:
8,939
30.89 %
60+ ani, barbaţi:
1,969
6.80 %
60+ ani, femei:
2,515
8.69 %
Total:
28,934  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018