CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Bucureşti    
Județ: Ilfov      
Localitate: JILAVA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
10,634
89.21 %
Maghiari:
27
0.22 %
Romi (Ţigani):
1,232
10.33 %
Ucraineni:
3
0.02 %
Germani:
3
0.02 %
Ruşi-lipoveni:
1
0.0 %
Turci:
10
0.08 %
Tătari:
1
0.0 %
Sârbi:
1
0.0 %
Bulgari:
2
0.01 %
Greci:
2
0.01 %
Alta etnie:
2
0.01 %
Etnie nedeclarată:
1
0.0 %
Total:
11,919  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
11,626
97.54 %
Maghiară:
23
0.19 %
Rromanes (Ţigănească):
253
2.12 %
Ucraineană:
2
0.01 %
Germană:
2
0.01 %
Rusă-Lipoveană:
2
0.01 %
Turcă:
7
0.05 %
Sârbă:
1
0.0 %
Alta limbă maternă:
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată:
1
0.0 %
Total:
11,919  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
11,537
96.79 %
Romano-catolică:
80
0.67 %
Reformată:
8
0.06 %
Penticostală:
71
0.59 %
Greco-catolică:
20
0.16 %
Baptistă:
33
0.27 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
59
0.49 %
Musulmană:
17
0.14 %
Unitariană:
3
0.02 %
Creştină după Evanghelie:
13
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
4
0.03 %
Evanghelică:
3
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană:
2
0.01 %
Altă religie:
6
0.05 %
Fără religie:
27
0.22 %
Atei:
31
0.26 %
Religie nedeclarată:
5
0.04 %
Total:
11,919  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
856
7.18 %
0-14 ani, femei:
747
6.26 %
15-59 ani, barbaţi:
5,743
48.18 %
15-59 ani, femei:
3,017
25.31 %
60+ ani, barbaţi:
682
5.72 %
60+ ani, femei:
874
7.33 %
Total:
11,919  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018