CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Constanţa      
Localitate: GHINDĂREŞTI
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
125
4.60 %
Maghiari:
1
0.03 %
Romi (Ţigani):
2
0.07 %
Ruşi-lipoveni:
2,576
94.98 %
Bulgari:
1
0.03 %
Croaţi:
1
0.03 %
Etnie nedeclarată:
6
0.22 %
Total:
2,712  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
157
5.78 %
Rusă-Lipoveană:
2,555
94.21 %
Total:
2,712  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
101
3.72 %
Penticostală:
10
0.36 %
Creştină de rit vechi:
2,601
95.90 %
Total:
2,712  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
274
10.10 %
0-14 ani, femei:
273
10.06 %
15-59 ani, barbaţi:
921
33.96 %
15-59 ani, femei:
883
32.55 %
60+ ani, barbaţi:
151
5.56 %
60+ ani, femei:
210
7.74 %
Total:
2,712  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020