CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Tulcea      
Localitate: SARICHIOI
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
4,027
54.00 %
Maghiari:
1
0.01 %
Romi (Ţigani):
6
0.08 %
Ucraineni:
2
0.02 %
Germani:
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni:
3,417
45.82 %
Turci:
1
0.01 %
Bulgari:
2
0.02 %
Total:
7,457  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
4,050
54.31 %
Maghiară:
1
0.01 %
Rromanes (Ţigănească):
6
0.08 %
Ucraineană:
2
0.02 %
Rusă-Lipoveană:
3,394
45.51 %
Turcă:
1
0.01 %
Bulgară:
3
0.04 %
Total:
7,457  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
3,991
53.52 %
Romano-catolică:
4
0.05 %
Reformată:
1
0.01 %
Penticostală:
1
0.01 %
Baptistă:
5
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
53
0.71 %
Musulmană:
1
0.01 %
Creştină de rit vechi:
3,399
45.58 %
Religie nedeclarată:
2
0.02 %
Total:
7,457  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
634
8.50 %
0-14 ani, femei:
614
8.23 %
15-59 ani, barbaţi:
2,381
31.92 %
15-59 ani, femei:
2,294
30.76 %
60+ ani, barbaţi:
701
9.40 %
60+ ani, femei:
833
11.17 %
Total:
7,457  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020