CAUTĂ:
 MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE CRDE

"Diversitate nu este un neologism. Acesta este un adevăr lingvistic. Cuvântul este folosit de fiecare dintre etniile din România. Cu grijă, ca să nu accepte în conținutul său celelalte etnii. La nivelul relațiilor interetnice, diversitatea rămâne, așadar, un neologism. Pentru a reduce distanța dintre cuvânt și realitate, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală și-a asumat rolul de translator. Un translator care transformă neologismul în normalitate."            
  
Mircea Toma, membru al Consiliului de Administrație


 Misiune:

Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la ameliorarea climatului interetnic din România și la promovarea principiilor echității etnoculturale.

 Premisele înființării:

În efortul său de a acomoda un număr mare de minorități naționale, reprezentând un procent semnificativ din populația țării, România are de înfruntat o serie de provocări în procesul de democratizare.

În ciuda faptului că în ultimii ani s-au înregistrat inițiative civice notabile, evoluția democratică a României întâmpină greutăți, legate în mare măsură de existența practicilor discriminatorii și de tratarea neadecvată, la nivel de politici, a problemelor privind minoritățile.

Problemele existente în acest domeniu includ lipsa unor soluții instituționale general acceptate privind concilierea și acomodarea diferențelor etnoculturale, numărul redus de specialiști care să elaboreze și să implementeze politici adecvate nevoilor celor 20 de minorități, precum și lipsa unui cadru instituționalizat al dialogului interetnic care să contribuie la conștientizarea problemelor legate de diversitatea etnoculturală.

 Obiective:

 Dezvoltarea unui climat favorabil relațiilor interetnice din România
 Creșterea participării și a vizibilității minorităților în sfera publică
 Promovarea dialogului interetnic
 Inițierea de parteneriate interetnice
 Promovarea unor politici publice privind diversitatea etnoculturală
 Încurajarea și asistarea organizațiilor neguvernamentale ale minorităților
 Cercetarea, documentarea și monitorizarea relațiilor interetnice
 Cooperarea cu autoritățile locale în vederea promovării intereselor minorităților
 Inițierea de parteneriate cu autoritățile publice
 Promovarea unor practici de bună guvernare în comunități multietnice
 Susținerea minorităților etnice în afirmarea identității culturale
 Promovarea de programe educaționale în spiritul multiculturalității


 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010