CAUTĂ:
 
 ŞTIRI
Europa afirmă că romii sînt discriminați, măsurile întîrzie
  Situația rromilor în țările Uniunii Europene rămîne o problemă ce încă își așteaptă rezolvarea. Instituțiile europene se mișcă greu, deși luări de poziție s-au înregistrat la toate nivelurile.  
Gheorghe Sarău: „Se așteaptă prea mult de la educație”
  „Părintele” învățămîntului pentru rromi din România, Gheorghe Sarău crede că e nevoie de asigurarea unui minim al nivelului de trai și că educația nu este suficientă pentru a schimba situația precară din multe comunități de rromi. Un interviu publicat de revista studențească Infocampus.ro.  
A apărut "Istoria minorităților naționale din România"
  Lucrarea a fost editată de Project on Ethnic Relations (PER) la Editura Didactică și Pedagogică.  
 
   
RESURSE PRIVIND MINORITĂŢILE ETNICE
Ghid despre minorități și participarea politică în Sud-Estul Europei - în limba engleză
O nouă publicație a Fundației King Baudouin (Belgia), editată în luna aprilie 2009. Volumul conține rezultatele workshopului din Skopje, Macedonia, martie 2008.  
Se poate ieși din impas? Inventar de probleme și soluții privind situația romilor din România
Raportul pune în discuție situația romilor din România după aderarea acesteia la Uniunea Europeană și scoate în evidență principalele probleme legate de situația acestei etnii, trecând în revistă modalitățile prin care s-a încercat soluționarea lor, pentru a încheia cu o listă de recomandări.  
Kitul educațional „calendar multicultural”
Calendarul multicultural este un instrument care ajută profesorii să urmărească obiective care țin de formarea de valori și atitudini prin lecții. Profesorii pot utiliza calendarele la discipline diferite, în funcție de sfera de activitate din care provine personalitatea reprezentată în calendar și în funcție de conținutul citatelor și al imaginilor selectate.  
Publicația "Buna guvernare în comunități multietnice"
Publicația "Buna guvernare în comunități multietnice: condiții, instrumente, bune practici, modalități de a realiza si măsura buna guvernare la nivel local" este un instrument ce dorește sa promoveze o înțelegere comună a conceptului de bună guvernare, precum și un ghid de aplicare a bunei guvernări la nivel local.
 
Raportul „Necunoscuții de lângă noi rezidenți, refugiați, solicitanți de azil, migranți ilegali în România”.
Raportul pune în discuție situația imigranților din România, încercând să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: Cine sunt aceștia? Contribuie ei în vreun fel la bunăstarea generală? Cum le sunt respectate drepturile și ce fel de politici ar trebui să promoveze statul român pentru mai buna lor acomodare? Cum contribuie ei la redefinirea identității de român în contextul extinderii Uniunii Europene și implicit al schimbării noțiunilor de cetățenie, suveranitate etc.?  
Volumul "Multiculturalismul liberal"
Este sau nu democrația posibilă în condițiile diversității etnoculturale? Este idealul statului de drept o utopie? Cu aceste întrebări se confruntă filosofia politică, mai ales în contextul evoluțiilor recente pe scena politică internațională.
 
Volumul "Ruleta: români și maghiari: 1990–2000, jurnal tematic"
Cartea lui Gabriel Andreescu, "Ruleta" este construită asemenea unui jurnal al felului în care s-a născut doctrina românească a minorităților naționale. Conceptele filozofice nu sunt altceva decât răspunsul rațional, întemeiat pe dreptul internațional și pe experiența europeană pozitivă, la cerința evitării conflictelor etnice.
 
Volumul "Un nou echilibru: democrație și minorități în Europa Post-Comunistă, 2003"
Analiză a impactului participării minorităților la guvernare în primele trei țări care au aplicat acest model în practică: România (1996-2000), Macedonia (1998-2000) și Slovacia (1998-2000).
 
Baza de date – Studii și cercetări privind relațiile interetnice din România
În intenția de a facilita o mai bună înțelegere a climatului interetnic din România și de a sprijini dezvoltarea de politici adaptate necesităților minorităților, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală investește în dezvoltarea resurselor de documentare și cercetare privind diversitatea etnoculturală.  
Baza de date – Acte normative privind drepturile și protecția minorităților naționale în România
O colecție de acte normative ce conțin prevederi legate de drepturile minorităților naționale, din domenii ca educație, administrație publică locală, drepturi politice, antidiscriminare, statutul polițistului, drepturile copiilor etc.  
Baza de date – Structura Etno-Demografică a României
Un instrument dinamic care, pe baza recensământului din 2002, vă permite să aflați structura populației după etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă și sexe a oricărei localități din România.  
Baza de date – Cărți și articole despre romii din România
Această bază de date se constituie într-o bibliografie electronică a subiectelor referitoare la romii din România.  
Rapoarte despre situația minorităților naționale din România
CRDE elaborează o serie de rapoarte privind minoritățile etnice și religioase din România, în cadrul unui proiect internațional coordonat de Centrul de Documentare și Informare despre Minoritățile din Europa - Europa de Sud-Est (CEDIME-SE). Au fost elaborate până acum trei rapoarte, primele două vizând minorități etnice – romii și maghiarii, cel de-al treilea fiind dedicat unei minorități religioase, protestanții. Rapoartele conțin informații istoriografice, lingvistice și sociologice, o bibliografie extinsă și o listă cu adrese ale instituțiilor minoritare existente.  
Publicații ale Centrului de Informare Europa Cluj
Centrul de Informare Europa Cluj a publicat două materiale pe tematica politicilor culturale în Europa și a diversității etnoculturale.  
Biblioteca Soros
Biblioteca Soros administrată de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj deține o colecție de peste 5160 de cărți și 168 de periodice din următoarele domenii: științe politice, sociologie, științele educației, psihologie, istorie, mass-media, filosofie, religie, drept.  
DIVERS
DIVERS este un buletin informativ săptămânal despre minoritati etnice editat de Agenția de Știri Mediafax cu suportul financiar al CRDE.  
Ethnic-Mail
Motor de căutare in baza de date a unor liste e-mail interetnice.  
Proiecte roma
Un instrument de analiză oferit spre utilizare agențiilor guvernamentale, finanțatorilor și organizațiilor neguvernamentale interesate în dezvoltarea și implementarea unor politici de îmbunătățire a situației romilor din România. Baza acestui instrument îl constituie un studiu complex, înglobând atât componente cantitative (baze de date cu posibilități de căutare) cât și calitative (studii de caz), vizând proiectele implementate în comunitățile de romi de la căderea comunismului în 1989 până în anul 2000.  
Barometrul Relațiilor Etnice
Barometrul Relațiilor Etnice este conceput ca o serie de studii sociologice vizând evoluția relațiilor etnice din România.  
Studiu de fezabilitate privind situația minorităților din România
Materialul a fost realizat de CRDE la solicitarea și cu suportul financiar al Fundației King Baudouin, Belgia. Materialul va constitui baza de lucru pentru întocmirea strategiei programului Minority Civil Dialogue.  
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010