CAUTĂ:
 
 ŞTIRI
 Europa afirmă că romii sînt discriminați, măsurile întîrzie
  Situația rromilor în țările Uniunii Europene rămîne o problemă ce încă își așteaptă rezolvarea. Instituțiile europene se mișcă greu, deși luări de poziție s-au înregistrat la toate nivelurile.
 Gheorghe Sarău: „Se așteaptă prea mult de la educație”
  „Părintele” învățămîntului pentru rromi din România, Gheorghe Sarău crede că e nevoie de asigurarea unui minim al nivelului de trai și că educația nu este suficientă pentru a schimba situația precară din multe comunități de rromi. Un interviu publicat de revista studențească Infocampus.ro.
 A apărut "Istoria minorităților naționale din România"
  Lucrarea a fost editată de Project on Ethnic Relations (PER) la Editura Didactică și Pedagogică.
 
   

Baza de date – Studii și cercetări privind relațiile interetnice din România
 

În intenția de a facilita o mai bună înțelegere a climatului interetnic din România și de a sprijini dezvoltarea de politici adaptate necesităților minorităților, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală investește în dezvoltarea resurselor de documentare și cercetare privind diversitatea etnoculturală.

Baza de date de față își propune să ofere o colecție cât mai cuprinzătoare de studii și cercetări ce tratează tema relațiilor interetnice, a politicilor multiculturale și a drepturilor minorităților, altele decât cele proprii din perioada 2000-2002 (aceste cercetări pot fi accesate la secțiunea BARE). Studiile și cercetările sunt organizate în ordine cronologică, fiind însoțite de o scurtă descriere. Ele pot fi descărcate în format pdf, doc sau ppt.


2008
 Coeziune socială și climat interetnic în România, noiembrie 2008. Este un sondaj de opinie realizat de Centrului de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT) la solicitarea Institutului pentru Studierea Minorităților Naționale (ISPMN) în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie 2008. Conține inclusiv date comparative ale evoluției percepției relațiilor dintre români și maghiari pentru perioada 2002-2008.


Starea socială și așteptările tinerilor din România. Barometrul de Opinie Publică – Tineret 2008 este un sondaj de opinie finanțat de Autoritatea Națională pentru Tineret (ANT), realizat în perioada iunie-iulie 2008 pe un eșantionul reprezentativ de 1.205 persoane din grupa de vârstă 14 – 35 ani. Principalele teme acoperite sunt: Calitatea vieții, Educație și muncă, Relații de familie, Valori și toleranță, Stil de viață, Mobilitate externă, Participare civică și politică.


EU-MIDIS, Sondajul Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea, realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, a prezentat primul său raport comparativ cu privire la Experiențele populației de romi legate de discriminare. Sondajul a fost realizat în perioada mai-iulie 2008 în 7 state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia), fiind intervievați în fiecare dintre aceste state 500 de respondenți romi.


2007
 Starea tineretului și așteptările sale, Diagnoză 2007. Autoritatea Națională pentru Tineret a efectuat în perioada 1-10 iulie 2007 o cercetare pentru a evalua starea tineretului. Aceasta a fost realizată pe un eșantion de 3.072 persoane, cu vârste cuprinse între 14-35 ani, reprezentativ la nivel național și la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru grupa de vârstă 14-35 ani. Principalele teme acoperite sunt: Calitatea vieții și stil de viață, Educație și muncă, Familie, Valori și toleranță, Mobilitate și experiențe cu străinătatea, Participare civică și politică, Legislație și facilități pentru tineri.


 Sondaj de opinie privind Holocaustul din România și percepția relațiilor interetnice, realizat pentru Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" în aprilie-mai 2007, pe un eșantion național reprezentativ pentru populația României format din 1.026 respondenți.


 Barometrul Incluziunii Romilor (RIB-Roma Inclusion Barometer) este o cercetare implementată de Fundația pentru o Societate Deschisă începând cu luna octombrie 2006 și continuând în anul 2007.


2006
 Minoritățile naționale din România. Reprezentări, intoleranță, discriminare este un sondaj de opinie realizat de Colegiul Profesional de Sociologie „Max Weber”, cu consultarea specialiștilor Centrului de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT), perioada colectării datelor fiind 17 octombrie – 5 noiembrie 2006.
 Relații interetnice în pragul integrării Europene. Câteva tendințe comentate.
 Material de presă: Climat interetnic în România în pragul integrării europene.


 Special EUROBAROMETER 263 Discrimination in the European Union (în limba engleză) este o cercetare realizată de Taylor Nelson Sofres și EOS Gallup Europe, la inițiativa Directoratului General pentru Ocupare, Probleme Sociale și Egalitate de Șanse și coordonat de către Directoratul General pentru Comunicare, colectarea datelor realizându-se în iunie și iulie 2006.
 Concluziile Eurobarometrului în limba română.


 Cercetarea intitulată Valorile tinerilor români a fost derulată de către ORICUM pentru British Council în perioada martie–iunie 2006, având drept scop stabilirea profilului tânărului român și încercând să definească modul în care tinerii în România își definesc sistemul de valori. 


2005
 Current Attitudes Toward the Roma in Central Europe este o cercetare derulată de Open Society Institute în septembrie 2005 în opt țări din Europa Centrală și de Sud-Est care participă în inițiativa Deceniul de Incluziune a Romilor, urmărind identificarea principalelor tendințe și atitudini actuale față de romi. 


2004
 Cercetarea Tânăr în România este realizată de British Council România în colaborare cu The Gallup Organization Romania, ancheta de teren și analiza datelor desfășurându-se între lunile mai și noiembrie 2004.


 Cercetarea Barometrul de opinie privind discriminarea în România 2004, desfășurată în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2004, a fost realizată de Metro Media Transilvania și urmărește identificarea principalelor forme de discriminare în România, evaluarea măsurilor actuale de combatere a discriminării și identificarea factorilor de eficientizare a activității instituțiilor abilitate în a lua decizii privind combaterea discriminării.

 Raportul asupra activității instituționale în anul 2004 este o prezentare structurată a principalelor activități ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pe anul 2004


 Analiza comparativă a petițiilor primite în funcție de criteriile de discriminare a fost elaborată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în primele trei trimestre ale anilor 2003 și 2004, pentru a identifica stadiul prezent al discriminării la nivel declarativ.


1993-1996
 Sondajele de opinie Relații interetnice în România, primele de acest gen în România post-comunistă, au fost realizate de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS în anii 1993-1994, 1995 și 1996, fiind finanțate de Fundația Soros pentru o Societate Deschisă, Filiala Cluj. Un accent deosebit s-a pus asupra relațiilor dintre români și maghiari.
Baza de date în SPSS a sondajului IMAS 1996
Date brute din sondajul IMAS 1996 - eșantion populația de români
Date brute din sondajul IMAS 1996 - eșantion populația de maghiari
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018