CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Baza de date – Acte normative privind drepturile și protecția minorităților naționale în România
O vastă colecție de legi și acte normative reglementează în România, în diferite domenii de activitate, drepturile minorităților naționale și cadrul de asigurare și păstrare a identității lingvistice și culturale a membrilor acestora. Această colecție include acte ce conțin prevederi legate de drepturile minorităților naționale atât din domenii precum educație, administrație publică locală, drepturi politice, antidiscriminare, cât și din arii ca statutul polițistului, drepturile copiilor etc.

Baza de date, conținând în prezent 208 de acte normative în vigoare – constituția, legi, hotărâri ale guvernului, decrete etc. – permite atât o vizualizare a întregii liste (listă în care documentele sunt evidențiate în ordine invers-cronologică), cât și căutare avansată după diferitele criterii (tip de act normativ, domeniu, cuvinte cheie etc). Versiunea originală, în limba română, a actelor normative este redată în format PDF, așa cum a apărut ea în Monitorul Oficial. Versiunea în limba maghiară, acolo unde ea există, este de asemenea varianta oficială publicată de Monitorul Oficial, în format PDF. Pentru versiunea în limba engleză am preluat traducerile oferite pe internet de MIRIS – Minority Rights Information System.

Proiectul Legii minorităților nu reia toate prevederile sectoriale existente în legislația în vigoare; ea nu se substituie tuturor prevederilor legale deja existente, ci mai degrabă reprezintă un proiect de lege cadru pentru protecția minorităților naționale, care dorește în același timp să lărgească aria acestor drepturi prin introducerea conceptului de autonomie culturală. Astfel, prezenta bază de date nu-și va pierde valabilitatea și utilitatea nici în condițiile eventualei adoptări și promulgări a legii minorităților.

Oferim publicului acest instrument încrezători că el va facilita munca de documentare întreprinsă de numeroși cercetători, studenți, oameni de presă, membri ai diferitelor organizații civice și toți cei interesați în studierea domeniului protecției minorităților.

 Acces la baza de date
 
 

Coordonator de program:
Gábor Ádám

Editori:
Andrea Bogdán,
Anca Săndescu,
Olimpia Moșteanu

Partener:
Academia Maghiară de Științe – Institutul de Cercetare a Minorităților Etnice și Naționale, Budapesta

 


 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018