CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
 

Creșterea participării și consultării cetățenești pentru dezvoltarea politicilor locale în comunități multiculturale

 
Program încheiat
Scopul proiectului este creșterea calității participării cetățenești prin promovarea și implementarea unor practici inovative de elaborare a politicilor locale în 5 comunități multietnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, urmărind bunăstarea acestora.
 

Îmbunătățirea relațiilor interetnice în România. O abordare participativă a relațiilor dintre cetățeni și APL

 
Program încheiat
Proiectul își propune să aducă îmbunătățiri la nivelul relațiilor interetnice prin intermediul dezvoltării comunitare, facilitând dialogul și cooperarea dintre cetățeni și reprezentanții administrației publice locale.
 

Consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor comunității

 
Program încheiat
Proiectul urmărește consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor comunităților locale. Proiectul intenționează să construiască pornind de la rezultatele unui proiect anterior.
 

Îmbunătățirea relațiilor interetnice în Sud-Estul Europei

 
Program încheiat
Programul urmărește realizarea unor schimbări pe termen lung în relațiile interetnice din Romania. Programul este structurat în două module, unul de finanțare proiecte, care se desfășoară la scară națională, și un modul de facilitare care urmărește să determine o schimbare pe termen lung la nivelul relațiilor interetnice comunitare.
 

Combaterea marginalizării prin încurajarea asumării unui rol activ în rezolvarea propriilor probleme

 
Program încheiat
Programul urmărește combaterea marginalizării unor categorii sociale dezavantajate prin încurajarea implicării acestora în viața comunității, precum și creșterea activismului comunitar în rândul acestora, insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluții la problemele cu care se confruntă.
 

Dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor comunității

 
Program încheiat
Proiectul urmărește dezvoltarea durabilă a organizațiilor din mediul rural în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a răspunde nevoilor comunităților locale și este complementar programului Îmbunătățirea relațiilor interetnice în Sud-Estul Europei - Dezvoltarea comunităților multietnice, derulat în prezent de CRDE.
 

Explorarea relației dintre motivație, muncă și cetățenie activă

 
Program încheiat
Motivarea este elementul determinant pentru reușita individuală a fiecărui adult, iar cetățenia activă reprezintă cadrul în care se desfășoară dezvoltarea socială și economică a fiecărui individ. În acest context proiectul cercetează relația dintre muncă, motivare și cetățenie activă.
 

Noi profile profesionale în activitatea în beneficiul grupurilor dezavantajate

 
Program încheiat
Specificul muncii în beneficiul grupurilor dezavantajate impune dezvoltarea de noi profile profesionale. În ultimii ani s-au definit tot mai bine astfel de profile, prezența mediatorului, a animatorului, a facilitatorului sau a mentorului în activitățile de dezvoltare comunitară devenind aproape o condiție. Proiectul realizează o analiză a acestor noi profesiuni, pornind de la experiența României, Portugaliei și Franței.
 

Dezvoltarea capacităților și resurselor umane în comunități dezavantajate

 
Program încheiat
Proiectul urmărește dezvoltarea capacităților și resurselor umane în trei comunități dezavantajate din județul Mureș, cu scopul de a iniția activități generatoare de venit, în contextul restructurării industriale.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010