CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
 

Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei

 
Proiectul constă în organizarea unei tabere de o săptămână la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan" pentru 49 de tineri aparținând minorităților naționale. De asemenea, se va realiza o campanie de informare în școli privind oportunitățile de carieră în cadrul Poliției Române.
 

Misiune posibilă – campanie de informare privind cariera de polițist pentru tinerii aparținând minorităților etnice

 
Campania de informare își propune să încurajeze tinerii aparținând minorităților etnice să opteze pentru o carieră în poliție.
 

Drepturile minorităților în practică

 
Program încheiat
Proiectul a urmărit monitorizarea și susținerea măsurilor luate de autoritățile române pentru a răspunde recomandărilor făcute de UE cu privire la situația minorităților.
 

Monitorizarea activității parlamentare a reprezentanților minorităților naționale

 
Program încheiat
Scopul proiectului este de a contribui la construcția democratică a României prin creșterea eficienței reprezentării minorităților naționale în Parlament.
 

Prevenirea și gestionarea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale – stagii de pregătire pentru subofițerii de poliție

 
Programul urmărește prevenirea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale. Activitățile includ stagii de pregătire adresate subofițerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției și elevilor de la Școala de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunități multiculturale, precum și o serie de întâlniri la nivelul comunităților locale între poliție, reprezentanții autorităților publice și cetățeni.
 

Administrație publică locală în comunități multietnice

 
Program încheiat
Proiectul are ca scop facilitarea aplicării noii Legi a Administrației Publice, care reglementează folosirea în administrația publică a limbii minorităților etnice, pentru asigurarea accesului și participării egale la viața publică a indivizilor aparținând minorităților etnice.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: