CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Educație multiculturală
 

Educație multiculturală pentru profesori și elevi

 
Program încheiat
Scopul proiectului este să contribuie la creșterea nivelului general de implementare a educației multiculturale în cadrul învățământului primar din România.
 

Educația multiculturală în școli

 
Program încheiat
Proiectul își propune elaborarea unui manual de educație multiculturală pentru a promova multiculturalismul și dialogul intercultural în școli și a crește vizibilitatea minorităților etnoculturale în curriculum.
 

Succesul școlar al copiilor romi

 
Program încheiat
Proiectul își propune să sprijine copiii dezavantajați în procesul de învățare a scrisului și cititului prin dezvoltarea de instrumente specifice de evaluare și îmbunătățire a acestor abilități. Proiectul constă în dezvoltarea de metode de evaluare a nivelului de cunoaștere a scrisului și cititului și elaborarea de strategii de tutorat pentru îmbunătățirea acestora.
 

Parteneriate între școli cu predare în limbile minorităților și școli cu predare în limba română

 
Program încheiat
Programul are ca scop realizarea de parteneriate școlare în spiritul educației multiculturale. În cadrul programului se oferă sprijin financiar pentru desfășurarea unor activități extracurriculare comune de către elevi de diferite etnii. Elevii, provenind din școli cu predare în limbile minorităților, pe de o parte, și școli cu predare în limba română, pe de altă parte, au ocazia de a cunoaște mediul în care colegii lor din școala parteneră trăiesc și învață, principalele beneficii fiind o mai bună înțelegere a valorilor etnodiversității și dezvoltarea de atitudini bazate pe toleranță și respect față de alte grupuri etnice.
 

Sprijin pentru succesul educațional al copiilor defavorizați

 
Program încheiat
Programul are ca scop pilotarea unui program de reducere a abandonului școlar, în special în segmentele sărace ale populației de romi, prin asistarea unui număr de cca.50 copii din ciclul primar din mediul rural. Activitățile proiectului cuprind două module majore: a) editarea și publicarea unor „mici cărți” relevante din punct de vedere cultural, care vor fi folosite pentru a ajuta copii defavorizați, in special romi, cu dificultăți de citire si scriere și b) un modul de asistare a copiilor in cadrul unui program de mentorat-tutorat.
 

Europa Centrală în perspectivă comparată – Parteneriatul pentru educație globală

 
Programul a urmărit familiarizarea a 22 de studenți americani de la colegiile Hobart and William Smith și Union College, New York, cu realitățile Europei Centrale prin intermediul unei serii de cursuri desfășurate pe perioada unui semestru în Germania, România și Ungaria.
 

Manual de limba și literatura română pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale

 
Program încheiat
Proiectul își propune realizarea, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, a unei serii de manuale de Limba și literatura română specifice pentru clasele de gimnaziu cu predare în limbile minorităților naționale.
 

Formare pentru profesori de limba și literatura română care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ cu predare în limba minorităților naționale

 
Program încheiat
În cadrul acestui proiect s-au derulat activități de formare pentru acei profesori de limba și literatura română care predau în școli unde învățământul se desfășoară într-una din limbile minorităților naționale.
 

Despre drepturile omului

 
Program încheiat
Proiectul contribuie la educația pentru drepturile omului în România, prin conștientizarea drepturilor omului în rândul tinerilor și încurajarea implicării tinerilor în promovarea acestor principii. Proiectul include: sesiuni de formare destinate unui grup de 15 adolescenți, mentorat, campanii de educație pentru drepturile omului, construcția și pormovarea unui website dedicat drepturilor tinerilor.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010