CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Sprijin pentru succesul educațional al copiilor defavorizați

Programul are ca scop pilotarea unui program de reducere a abandonului școlar, în special în segmentele sărace ale populației de romi, prin asistarea unui număr de cca. 50 copii din ciclul primar din mediul rural. Activitățile proiectului cuprind două module majore: a) editarea și publicarea unor „mici cărți” relevante din punct de vedere cultural, care vor fi folosite pentru a ajuta copii defavorizați, in special romi, cu dificultăți de citire si scriere și b) un modul de asistare a copiilor in cadrul unui program de mentorat-tutorat.

 Scopul programului:

Programul urmărește reducerea analfabetismului și prevenirea abandonului școlar mai ales în rândul elevilor romi.

 Obiective specifice:

 Editarea și publicarea unor „mici cărți" relevante din punct de vedere cultural, inspirate din viața copiilor romi, care vor fi folosite pentru a ajuta copii romi cu probleme școlare în ciclul primar să scrie și să citească.
 Pregătirea unor învățători în vederea aplicării unor metode de instruire moderne, validate din punct de vedere științific, în procesul de predare a citirii și scrierii.
 Asistarea acestor învățători în procesul de pregătire și mai apoi de coordonare a unor grupuri de mediatori școlari recrutați din rândul comunității care vor lucra individual cu elevii romi cu dificultăți de citire.
 Producerea a 2 manuale de pregătire și organizarea de ateliere de pregătire pentru alți învățători decât cei implicați deja în proiect (învățători de la școli cu elevi romi sau alți copii vulnerabili educațional).

 Grup țintă:

 elevi din 4 școli rurale
 învățătorii lor
 comunitățile locale multiculturale, cu un număr semnificativ de membri aparținând etniei romilor

 Activități:

Activitățile proiectului cuprind două module majore: a) editarea și publicarea unor „mici cărți” relevante din punct de vedere cultural, care vor fi folosite pentru a ajuta copii defavorizați, in special romi, cu dificultăți de citire si scriere și b) un modul de asistare a copiilor in cadrul unui program de mentorat-tutorat.

a) Învățătorii implicați în proiect au parcurs două stagii de pregătire: unul pentru producerea cărților pentru copii, iar celălalt pentru implementarea moduluilui de mentorat-tutorat.

b) În cadrul modulului de mentorat-tutorat, mentorii (învățătorii) au identificat și instruit membri ai comunității (tutori) pentru a asista copiii cu dificultăți de citire-scriere. În cadrul unor ședințe de lucru de o oră, tutorii i-au ajutat pe copii să își îmbunătățească deprinderile de citit-scris.

 Rezultate:

 au fost asistați 51 de elevi
 au beneficiat de instruire 12 cadre didactice
 au fost publicate 8 cărți mici 
 a crescut activismul comunitar în cele 4 sate


 
  Coordonator de proiect:
Mária Kovács

Perioada de desfășurare:
februarie 2002 - noiembrie 2002

Acoperirea geografică:
Camăr (jud. Sălaj), Aghireș (jud. Cluj), Fiscuț (jud. Arad) și Micula (jud. Satu Mare).

Finanțatori:
- Uniunea Europeană, programul PHARE Access
- Fundația pentru o Societate Deschisă România
- Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj
 
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: