CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Burse de studiu, practică profesională
 

Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2011–2012

 
Programul oferă programe de masterat și doctorat pentru anul universitar 2011-2012 și se adresează studenților aflați în ultimul an de studiu sau absolvenților care au obținut diploma de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate.
 

Burse la Summer University (SUN) – CEU Budapesta, 2009

 
Programul se va relansa în toamna anului 2009
Cursuri de pregătire în cadrul școlii de vară a Universității Central Europene (Central European University Summer University - CEU SUN), prin intermediul CRDE și al Centrului Educația 2000+, București. Cursurile stimulează dialogul și schimbul de idei între reprezentanți ai mediilor academice din peste 60 de țări, care au posibilitatea de a explora tematici multidisciplinare și de a își aprofunda cunoștințele în domeniul propriu de interes.
 

Programul Course Development Competition (CDC), CEU 2008

 
Program încheiat temporar
Course Development Competition oferă o bursă de 10 luni acelor cadre didactice care doresc să dezvolte și să introducă noi cursuri universitare.
 

Burse la Curriculum Resource Center (CRC) – CEU Budapesta, sesiunea din toamna anului 2007

 
Program încheiat temporar
CRC oferă trei tipuri de sesiuni cu durata de o săptămână: Sesiuni deschise, Sesiuni de cursuri inovatoare și Subiecte cheie în dezvoltarea curriculară.
 

Burse integrale de studiu pentru romi – 2008

 
Program încheiat temporar
Universitatea Central Europeană (CEU), cu sprijinul Roma Education Fund, oferă burse pentru a participa la cursuri complete având o durată de 9 luni, pentru a facilita accesul romilor la studii superioare. La sfârșitul cursului, vă veți putea înscrie la CEU sau la orice altă universitate în vederea frecventării de cursuri postuniversitare. Pentru aceasta se acordă burse subvenționate integral, care acoperă cheltuielile de călătorie, taxele școlare, cazarea și masa.
 

Programul de burse "Europa Centrală în perspectivă comparată"

 
Program încheiat temporar
Programul se adresează studenților Facultății de Științe Politice și Administrative și oferă două burse de studiu pentru primul semestru al anului universitar 2006-2007, la trei universități diferite, începând la Universitatea din Tuebingen (Germania), Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj și încheind cu Universitatea Central Europeană din Budapesta (Ungaria).
 

Internship internațional la CRDE

 
Începând cu anul 2005 CRDE a găzduit un program de internship pentru studenți provenind de la universități de prestigiu din Europa.
 

Practică de vară pentru studenți

 
Program încheiat temporar
Programul oferă posibilități de studii și activitate profesională (cercetare) pentru studenții Facultății de Științe Politice interesați de problematica diversității și a relațiilor interetnice.
 

Bursele de cercetare "Barometrul relațiilor etnice 2003"

 
Program încheiat
Programul urmărește realizarea unor studii de cercetare privind dinamica relațiilor etnice din România, utilizând bazele de date ale Barometrului Relațiilor Etnice (BARE) edițiile 1993-1996, 2000, 2001, 2002.
 

Student Internship

 
Program încheiat
Programul oferă posibilități de dezvoltare profesională și de studiu aprofundat pentru studenții interesați de tematica relațiilor interetnice din România și din regiune, prin asigurarea condițiilor și a instrumentelor de studiu și de cercetare în cadrul Centrului.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010