CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Promovarea dialogului interetnic
 

Monitorizarea implementării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare

 
Scopul proiectul este de a contribui la construcția democratică a României prin creșterea eficienței aplicării legislației privind utilizarea limbilor minoritare în România.
 

Anul European al Dialogului Intercultural

 
Program încheiat
La inițiativa Parlamentului European și a Consiliului Europei, anul 2008 a fost desemnat Anul European al Dialogului Intercultural. Europa devine din ce în ce mai diversă din punct de vedere cultural. Extinderea Uniunii Europene, liberalizarea reglementărilor aplicabile ocupării forței de muncă și globalizarea au sporit caracterul multicultural al multor state, înmulțind numărul limbilor, religiilor, etniilor și culturilor care pot fi întâlnite pe continent. Drept urmare, dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea identității și cetățeniei europene.
 

Apreciază diversitatea

 
Program încheiat
Scopul proiectului este de a contribui la conștientizarea publicului asupra diversității etnoculturale din România și la o mai bună înțelegere a valorilor multiculturale. Proiectul „Apreciază diversitatea” vizează acțiuni de conștientizare adresate publicului larg și o componentă de educare adresată elevilor din ciclul gimnazial și secundar.
 

Clujul multicultural în Uniunea Europeană

 
Program încheiat
Pe lângă serviciile regulate oferite de Biblioteca Soros, CRDE - Centrul de Informare Europa dorește să organizeze în 2007 o serie de evenimente dedicate publicului larg, în mod special cititorilor bibliotecii și tinerilor. Aceste dezbateri, întâlniri, mese rotunde vor fi focalizate pe tematica integrării României în structurile europene și sunt menite să marcheze debutul României ca stat european.
 

Participarea CRDE la a 5-a ediție a festivalului Peninsula/Félsziget, 25–29 iulie 2007, Târgu-Mureș

 
Program încheiat
La ediția din acest an a festivalului au fost programate peste 200 de evenimente culturale. Organizatorii au reușit să organizeze un „festival verde", ecologic, unul apolitic și multicultural, în care distracția și cultura să ocupe părți sensibil egale.
 

Parteneriat pentru Clujul multicultural. Monitorizarea drepturilor minorităților la nivel local în Cluj-Napoca

 
Program încheiat
Scopul proiectului este de a consolida parteneriatul local dintre autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale pentru promovarea cooperării și dialogului interetnic în Cluj-Napoca.
 

Celebrarea diversității prin arte

 
Program încheiat
Proiectul contribuie la conștientizarea și promovarea valorilor diversității etnice prin intermediul artelor: proiectul își propune să apeleze la teatru și la alte forme de exprimare artistică (pantomimă, dans, multimedia) în vederea înlesnirii procesului de învățare multiculturală și de dezvoltare a abilităților de participare eficientă la actul creativ.
 

Conferința "Textele puterii. Sursele privitoare la maghiarii din România (1945-1989)"

 
Program încheiat
La evenimentul de 3 zile, organizat de CRDE la sediul din Cluj, în sala de conferințe, în perioada 2-4 decembrie 2004, au participat mai mult de 30 de istorici – din Ungaria, români și maghiari din România, un italian și un francez – care își axează activitatea pe descoperirea istoriei recente și care au efectuat cercetări și au publicat în domeniul tematicii propuse.
 

Instituționalizarea dialogului interetnic

 
Program încheiat
Proiectul își propune realizarea unei anchete asupra inițiativelor de dialog dintre intelectualii români și maghiari din perioada 1990–2001, precum și asupra impactului acestora asupra cadrului general al relațiilor dintre România și Ungaria.
 

Campanii de advocacy în relațiile interetnice

 
Program încheiat
În 2000, programul a acordat sprijin financiar unor proiecte care își propuneau să contribuie la îmbunătățirea climatului interetnic, la promovarea dialogului dintre majoritate și minorități prin prezentarea situației specifice a minorităților naționale și popularizarea drepturilor acestor comunități, în vederea depășirii barierelor comunicaționale și a diferențelor de percepție dintre diferite segmente ale populației.
 

Parteneriate interetnice

 
Program încheiat
Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice sau unor grupări informale locale, oferind sprijin financiar pentru realizarea de parteneriate și proiecte comune în comunități multietnice.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010