CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Promovarea incluziunii sociale
 

Sportinclusive

 
Proiectul își propune să sprijine profesioniști ai sportului în a promova incluziunea socială prin sport a noilor migranți, inclusiv a refugiaților.
 

„Firefighters Plus” (Pompieri Plus)

 
Proiectul își propune să sprijine pompierii în a-și valorifica rolul de model pentru promovarea incluziunii sociale.
 

Egalitate de șanse pe piața muncii în regiunile Nord-Vest și Centru

 
Proiectul își propune promovarea principiului egalității de șanse și de gen prin facilitarea accesului pe piața forței de muncă din regiunile Nord-Vest și Centru. Prin activități de formare profesională și asistență pentru inițierea unor activități generatoare de venit, dar și prin conștientizarea operatorilor mass-media și a reprezentanților societății civile, prin promovarea de bune practici se urmărește crearea pe termen lung a unui mediu care presupune șanse egale de acces pe piața muncii și de realizare profesională pentru femei.
 

INTEGRO. Integrare prin formare și mediere pentru ocupare

 
Proiectul își propune facilitarea accesului la ocupare în regiunile Nord-Vest și Centru (județele Bihor, Cluj, Satu Mare, Harghita, Covasna, Mureș) prin activități integrate de informare, orientare și formare profesională, consiliere pentru ocupare și prin sensibilizarea unor manageri și a personalului al agențiilor private care furnizează servicii de ocupare grupurilor vulnerabile.
 

Parteneriat european pentru educația adulților și mobilitate pentru incluziune socială - EPAEMSI

 
Proiectul își propune să utilizeze experiența organizațiilor partenere în domeniul incluziunii sociale și participării adulților aparținând unor categorii dezavantajate pentru promovarea și îmbunătățirea incluziunii sociale prin educație, îndeosebi prin educație non-formală și informală.
 

Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunități multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru din România

 
Proiectul își propune să promoveze incluziunea socială prin facilitarea accesului pe piața forței de muncă a grupurilor vulnerabile din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru. Una dintre modalitățile de realizare a acestui scop este îmbunătățirea accesului a cel puțin 720 de persoane aparținând grupurilor țintă la educație și pe piața muncii prin activități de calificare, certificare, consiliere și asistență.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018