CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
 

Raportul „Necunoscuții de lângă noi rezidenți, refugiați, solicitanți de azil, migranți ilegali în România”.

 
Raportul pune în discuție situația imigranților din România, încercând să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: Cine sunt aceștia? Contribuie ei în vreun fel la bunăstarea generală? Cum le sunt respectate drepturile și ce fel de politici ar trebui să promoveze statul român pentru mai buna lor acomodare? Cum contribuie ei la redefinirea identității de român în contextul extinderii Uniunii Europene și implicit al schimbării noțiunilor de cetățenie, suveranitate etc.?
 

Baza de date – Acte normative privind drepturile și protecția minorităților naționale în România

 
O colecție de acte normative ce conțin prevederi legate de drepturile minorităților naționale, din domenii ca educație, administrație publică locală, drepturi politice, antidiscriminare, statutul polițistului, drepturile copiilor etc.
 

Baza de date – Structura etno-demografică a României

 
Un instrument dinamic care, pe baza recensământului din 2002, vă permite să aflați structura populației după etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă și sexe a oricărei localități din România.
 

Baza de date – Surse bibliografice despre romii din România

 
Această bază de date se constituie într-o bibliografie electronică a subiectelor referitoare la romii din România.
 

Conștientizarea opiniei publice privind problemele minorităților etnice și religioase

 
Pornind de la o serie de patru rapoarte privind minoritățile etnice și religioase, proiectul își propune să aducă în atenția opiniei publice problemele cu care se confruntă minoritățile din România. Temele abordate sunt: procesul de retrocedare a proprietăților care au aparținut minorităților religioase, realizări și insuccese ale Strategiei privind Îmbunătățirea Situației Romilor, impactul Legii Statutului Maghiar asupra comunității maghiare din România, credibilitatea publică a organizațiilor minorităților etnice.
 

Biblioteca Soros

 
Biblioteca Soros administrată de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj deține o colecție de peste 5090 de cărți și 168 de periodice din următoarele domenii: științe politice, sociologie, științele educației, psihologie, istorie, mass-media, filosofie, religie, drept.
 

Rapoarte despre situația minorităților naționale din România

 
Obiectivul programului este elaborarea unor rapoarte exhaustive despre situația minorităților naționale din România. Rapoartele conțin informații istoriografice, lingvistice și sociologice, o bibliografie extinsă și o listă cu adrese ale instituțiilor minoritare existente.
 

Barometrul Relațiilor Etnice

 
Barometrul Relațiilor Etnice este conceput ca o serie de studii sociologice vizând evoluția relațiilor etnice din România. Scopul proiectului este de a obține anual date statistice despre relațiile etnice din România, în special referitor la situația și dinamica grupurilor etnice de români, maghiari și romi.
 

Alter-Image - documentar fotografic despre minoritățile naționale din România

 
Program încheiat
Scopul programului Alter-Image este de a familiariza publicul larg cu diversitatea culturalã a etniilor din România. Colecția Alter-Image - documentar fotografic despre minoritățile naționale din România - cuprinde o expoziție itinerantă, un album și un CD-ROM multimedia.
 

Diseminarea experiențelor privind proiectele realizate în sprijinul comunităților de romi în perioada 1990 – 2000

 
Scopul proiectului a fost realizarea unui instrument de analiză oferit spre utilizare agențiilor guvernamentale, finanțatorilor și organizațiilor neguvernamentale interesate în dezvoltarea și implementarea unor politici de îmbunătățire a situației romilor din România.
 

Minorități la guvernare – evaluarea impactului politicilor publice din perspectiva participării minorităților la guvernare în Macedonia, România și Slovacia

 
Program încheiat
Proiectul constă într-o cercetare comparativă internațională privind impactul pe care îl are asupra politicilor publice, participarea la guvernare a minorităților, în România, Macedonia și Slovacia.
 

Status Policies - analiza comparativa a politicilor europene referitoare la relatiile între statele de origine si minoritatile în afara granitelor

 
Program încheiat
Proiectul urmărește să compare politicile privind statutul minorităților in Uniunea Europeană cu practicile Albaniei, Greciei, României, Rusiei, Serbiei, Turciei si Ungariei, impactul acestor măsuri asupra politicilor minoritare în țările-gazdă, precum și asupra perspectivei de aderare la Uniunea Europeană.
 
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010