CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Conștientizarea opiniei publice privind problemele minorităților etnice și religioase

Pornind de la o serie de patru rapoarte privind minoritățile etnice și religioase, proiectul își propune să aducă în atenția opiniei publice problemele cu care se confruntă minoritățile din România.

Proiectul prevede realizarea celor patru rapoarte pe baza unui studiu implicând consultarea actorilor importanți din domeniul relațiilor interetnice și supunerea concluziilor acestor rapoarte dezbaterii publice prin intermediul presei. În luna februarie 2005, cele patru rapoarte, completate de ecourile generate de ele, vor fi publicate într-un volum.

I. Procesul de restituire a  proprietăților aparținând minorităților religioase
Raportul a fost realizat în primele luni ale anului 2004, lansarea lui având loc la București în data de 2 aprilie 2004. Intitulat "Cu jumătate de măsură", raportul relevă că  România se află undeva la începutul drumului în ce privește procesul retrocedării proprietăților care au aparținut cultelor religioase. Problemele în acest proces sunt în principal generate de cadrul legislativ incomplet, întârzieri majore datorate lipsei unui cadru juridic unitar, ritm greoi al procesului de retrocedare, întârzieri în adoptarea normelor de aplicare a Legii 501/2002, opoziția autorităților locale fața de respectarea legii, iregularități in sistemul juridic.

Aici puteți descărca textul integral al raportului "Cu jumătate de măsură", editor Marian Chiriac.

II. Realizări și insuccese ale Strategiei privind Îmbunătățirea Situației Romilor
Lansat pe 13 iulie 2004, raportul prezintă rezultatele implementării Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor la trei ani de la adoptarea sa. Problemele principale identificate de raport sunt slaba funcționare a schemei de implementare a Strategiei la nivel central, lipsa de implicare a autorităților locale, inexistența consensului în aplicarea Strategiei, fonduri insuficiente pentru derularea programelor, slaba capacitate de absorbție a ONG-urilor.

Aici puteți descărca textul integral al raportului "O necesară schimbare de strategie", editor Marian Chiriac. 

III. Impactul Legii Statutului Maghiar asupra comunității maghiare din România
Raportul prezintă efectele Legii Statutului Maghiar la doi ani de la intrarea ei în vigoare.

Aici puteți descărca textul integral al raportului "O lege pentru (același) status quo?", editor Marian Chiriac. 

IV. Politici publice în domeniul minorităților naționale și etnice
Lansat pe 27 ianuarie 2005, raportul prezintă situația reprezentării celor 20 de minorități naționale în parlamentul României, cele mai importante probleme ale comunităților etnice și modul în care aceste probleme sunt abordate de organizațiile minorităților, precum și date cu privire la modul în care aceste organizații au cheltuit fondurile publice alocate pentru minoritățile națonale.

Aici puteți descărca textul integral al raportului "Minorități în tranziție", editor Marian Chiriac. 


 
 

Coordonator de program:
Rarița Szakáts

Editor:
Marian Chiriac

Perioada de desfășurare:
2004-2005

Finanțator:
Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Programul MATRA KAP

Partener:
Institutul Român de Istorie Recentă, București

 
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018