CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Status Policies - analiza comparativa a politicilor europene referitoare la relatiile între statele de origine si minoritatile în afara granitelor
Proiectul urmărește să compare politicile privind statutul minorităților in Uniunea Europeană cu practicile Albaniei, Greciei, României, Rusiei, Serbiei, Turciei si Ungariei, impactul acestor măsuri asupra politicilor minoritare în țările-gazdă, precum și asupra perspectivei de aderare la Uniunea Europeană.

Considerând importanța abordării relațiilor, la nivel politic si diplomatic, dintre minoritățile etnice și țările de origine ale acestora, CRDE a inițiat acest proiect pentru a analiza diferitele măsuri întreprinse de statele-mamă pentru a proteja statutul comunităților cu origine etnică similară din Europa.
 
 

Coordonator de proiect:
Zoltán Kali
Asistent de proiect:
Monica Robotin
Perioada de desfășurare:
2002-2003
Finanțator:
Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI)
Parteneri:

- Centrul de Studii Legale al Fundatiei Kalligramm din Slovacia
- European Center for Minority Issues (ECMI) din Germania

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018